Een ogenblik aub...
Topografie
De Watertoets
Welkom op de website voor de digitale watertoets.

Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten.

Ruimtelijke plannen moeten voorzien zijn van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Het waterschap kijkt of in een plan voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding ter plaatse en geeft een wateradvies.

Voor ruimtelijke plannen is de website www.dewatertoets.nl ontwikkeld.

Als het plan beperkt is in omvang en voldoet aan het voorkeursbeleid van het waterschap, dan komt het in aanmerking voor de korte procedure en wordt een positief wateradvies afgegeven.

Afhankelijk van de antwoorden die u invult kunt u direct zien welke procedure doorlopen wordt:

  • Geen belang: Functiewijziging zonder relevante wateraspecten;
  • Korte procedure: Klein plan met weinig relevante wateraspecten;
  • Normale procedure: Groot plan met meerdere relevante aspecten.

Moet u voor uw plan in overleg met uw waterschap, klik dan op www.helpdeskwater.nl/watertoetsproces voor handreikingen en voorbeelden, die u bij dit overleg van pas kunnen komen.

Let op! Nadat u 8 uur niets heeft gedaan op deze site, wordt het systeem automatisch afgesloten. U kunt uw gegevens tussendoor niet opslaan.

Stap: 1 van 10
De procedure is:
Nog te bepalen
© De auteursrechten en databankrechten zijn voorbehouden aan het Kadaster Apeldoorn, 2018
deze website is in beheer bij Vicrea.nl in opdracht van Het Waterschapshuis