Welkom op de website voor de digitale watertoets.

Welke invloed heeft uw ruimtelijke ontwikkeling op het watersysteem? Kunt u bouwen naast een waterkering en is het dan mogelijk een kelder te maken? Hoe kunt u omgaan met het regenwater dat op het parkeerterrein naast het nieuw te bouwen appartementencomplex valt? Of op uw nieuwe kas? Welke maatregelen kunt u nemen om de klimaatbestendigheid van het watersysteem (en daarmee de leefomgeving) toe te laten nemen?

Zomaar een aantal vragen die bij een ruimtelijke ontwikkeling kunnen spelen. Vragen die met hulp van uw waterschap beantwoord kunnen en moeten worden. We hebben namelijk landelijk met elkaar afgesproken dat in alle relevante ruimtelijke plannen het waterbelang actief wordt meegewogen. Dat wij, u als initiatiefnemer en wij als waterbeheerder, samen overleggen hoe u in uw project met de waterbelangen kan of moet omgaan. En dat we de uitkomsten uit dat overleg ook vastleggen, meestal in een waterparagraaf van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing.

De Digitale Watertoets geeft u op snelle wijze een eerste inzicht in de waterbelangen die spelen op uw projectlocatie of binnen uw projectgebied. En of een nader gesprek met uw waterschap noodzakelijk is of dat er eigenlijk geen waterbelangen aan de orde zijn. Het intekenen van uw plangebied op de kaart en het beantwoorden van een aantal vragen is alles wat u hoeft te doen om met uw waterschap in contact te komen.

Door rechtsonder aan deze pagina op de knop "Start" te drukken kunt u direct uw plan bij uw waterschap onder de aandacht brengen. Rechts bovenaan de pagina kunt u op "Help" klikken voor een beknopte handleiding voor deze website.

Let op! Nadat u 8 uur niets heeft gedaan op deze site, wordt het systeem automatisch afgesloten. U kunt uw gegevens tussendoor niet opslaan.

 

 

 

Toets afbeelding

Waterschap Noorderzijlvest - Vasthouden-bergen-afvoeren in een uitbreidingsplan in Nieuw-Roden

Waterschaps foto

Waterschap Aa en Maas – Het Aa-dal tussen Heeswijk-Winther en 's Hertogenbosch

© De auteursrechten en databankrechten zijn voorbehouden aan het Kadaster Apeldoorn, 2021
deze website is in beheer bij Vicrea.nl in opdracht van Het Waterschapshuis